INFO Info
Rastline za prihodnost
Tehnološka platforma 
KAZALO Kazalo Prijava
Predstavitev  
Organizacijska strukt.  
Dokumenti  
Članstvo  
Kontakti  
Povezave  
ISKANJE Najdi
RZP
Najdi.si logo 
Google
Predsednik TP 'Rastline za prihodnost':

Doc. dr. Vladimir Meglič
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova 17, SI-1000 Ljubljana
Tel: (01) 28 05 262
Fax: (01) 28 05 255
E-naslov: vladimir.meglic@kis.si


Iniciativni odbor:

Kmetijski inštitut Slovenije 
Doc. dr. Vladimir Meglič
Oddelek za poljedelstvo in semenarstvo,
Hacquetova 17, SI-1000 Ljubljana
Tel: (01) 28 05 262
Fax: (01) 28 05 255
E-naslov: vladimir.meglic@kis.si


Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta 
Prof. dr. Branka Javornik
Prof. dr. Borut Bohanec
Dr. Manja Tina Bastar
Oddelek za agronomijo, Katedra za genetiko, biotehnologijo in žlahtnjenje rastlin
Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana
Tel: (01) 423 11 61
Fax: (01) 423 10 88
E-naslov: borut.bohanec@bf.uni-lj.si


Nacionalni inštitut za biologijo 
Prof. dr. Maja Ravnikar
Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo,
Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana
Tel: (01) 423 33 88
Fax: (01) 241 29 80
E-naslov: maja.ravnikar@nib.si
BLIŽNJICE Bližnjice
www.kis.si
Plants for the future
EPSO
EuropaBio
European Commission
NOVICE Novice
Oktober 2007
Nacionalna delavnica TP “Rastline za prihodnost” na
Kmetijskem inšitutu Slovenije, Hacquetova 17, 1000 Ljubljana
30.06.2007
Unichem d.o.o.: novi član TP 'Rastline za prihodnost'
25.06.2007
V EP potrjen končni strateški raziskovalni program TP 'Plants for the Future'
28.10. - 01.10.2006
4. kongres SGD
12.09. - 15.09.2006
4. kongres DRFS