INFO Info
Rastline za prihodnost
Tehnološka platforma 
KAZALO Kazalo Prijava
Predstavitev  
Organizacijska strukt.  
Dokumenti  
Članstvo  
Kontakti  
Povezave  
ISKANJE Najdi
RZP
Najdi.si logo 
Google

SPLOŠNO O TEHNOLOŠKIH PLATFORMAH

Tehnološke platforme so nov instrument evropske razvojne politike, s katerim želi Evropska komisija z aktivnim sodelovanjem industrije in držav članic EU pospešiti vlaganja v nova znanja in inovativne tehnologije. Namen platform je vključiti vse zainteresirane skupine, z industrijo kot ključnim nosilcem pobude, v pripravo in izvedbo raziskovalne in razvojno-tehnološke politike EU, povečati privatna vlaganja ter izboljšati učinkovitost javnih vlaganj v raziskave in tehnološki razvoj. 

                                  

TEHNOLOŠKA PLATFORMA (TP) 'RASTLINE ZA PRIHODNOST'

Na pobudo treh raziskovalnih inštitucij s področja rastlin, Kmetijskega inštituta Slovenije, Nacionalnega inštituta za biologijo in Biotehniške fakultete je s podpisom konzorcijske pogodbe, dne 14.7.2006, nastala slovenska TP 'Rastline za prihodnost', ki izhaja iz evropske TP 'Plants for the future', predstavlja njeno zrcalno sliko in sprejema njen program za področje Republike Slovenije.

Evropska tehnološka platforma 'Plants for the future' je nastala kot skupna iniciativa industrije in Evropske komisije v procesu uresničevanja Lizbonske strategije in priprav na 7. okvirni program EU. Kot člani tehnološke platforme 'Plants for the future' smo sodelovali pri posvetovanjih o evropskem strateškem raziskovalnem programu (Strategic Research Agenda) in predstavili naše nacionalne prednosti in značilnosti na področjih genomike in rastlinske biotehnologije.

Za slovenskega koordinatorja TP je bil ob izpolnjevanju vseh obveznosti izbran dr. Vladimir Meglič, kar je razvidno tudi iz uradne spletne strani evropske TP:
http://www.epsoweb.org/catalog/tp/calendar/consultations.

Izhodišča razvoja tehnološke platforme
Dosedanje raziskave in razvoj na področju pridelave in predelave rastlin nam omogočajo, da z modernimi žlahtniteljskimi in biotehnološkimi pristopi danes pridelamo več in bolj zdravo hrano in krmo kot kadarkoli v zgodovini človeštva.
Genomika in biotehnologija sta moderni orodji za razumevanje bioloških in okoljskih parametrov rastlin in hkrati ključ do novih žlahtniteljskih tehnik. Rastline in njihovi proizvodi so pomemben del agrokemične in semenarske industrije, lesarstva, kmetijstva, živinoreje, prehrambene in tekstilne industrije, pivovarstva, vinarstva, farmacevtske industrije, ki skupaj predstavljajo pomemben delež evropskega gospodarstva v smislu prihodkov, zaposlenosti in trgovine. V zadnjem času so mnoge raziskave v Evropi potekale razdrobljeno in brez jasne strateške vizije, kar ugotavlja tudi Evropska komisija v strateškem raziskovalnem programu tehnološke platforme 'Plants for the future'. Nova vizija raziskav in razvoja temelji na prepričanju, da je potrebno poiskati ravnotežje med kakovostjo življenja in pozitivnimi ekonomskimi vplivi, ki jih ponujata rastlinska genomika in biotehnologija, ter potencialnimi tveganji.

Namen tehnološke platforme 'Rastline za prihodnost'
Namen slovenske tehnološke platforme 'Rastline za prihodnost' je povezovanje in zagotavljanje sinergij med nacionalnimi in evropskimi, javnimi in zasebnimi partnerji na področju pridelave in predelave rastlin s pomočjo modernih žlahtniteljskih in biotehnoloških pristopov.

Vizija in strateški cilji tehnološke platforme
V začetni fazi delovanja želimo zbrati skupino ključnih akterjev, ki v slovenskem prostoru delujejo na področju pridelave in predelave rastlin. Strateški cilji nacionalne platforme so sooblikovanje evropske razvojne politike in pridobivanje smernic razvoja za lastne razvojne programe, mreženje z drugimi slovenskimi in evropskimi podjetji in razvojnimi institucijami, povezovanje v evropske raziskovalno razvojne konzorcije ter sodelovanje v evropskih projektih (7.OP). Več o načrtih in ciljih TP si lahko preberete tukaj.

Strateški raziskovalni program tehnološke platforme 'Rastline za prihodnost'
Vsebinska področja slovenske TP so formirana v okviru tematik, ki so posebno pomembna za prihodnost področja rastlinske genomike in biotehnologije in so v skladu z izzivi, navedenimi v konceptu strateškega raziskovalnega programa EU:
1. Izziv: zagotavljanje dovolj zdrave in varne hrane ter krme
2. Izziv: sonaravno kmetijstvo in gozdarstvo ter varovanje kulturne krajine
3. Izziv: zeleni produkti
4. Izziv: konkurenčnost, izbira potrošnika, ustrezna zakonodaja

Več o konceptu slovenskega strateškega raziskovalnega programa si lahko preberete tukaj.

Nadgradnja strateškega raziskovalnega programa
Na podlagi pričakovanj Evropske komisije glede prihodnosti evropskega kmetijstva, ki so bila predstavljena na konferenci v Bruslju, 26-27 junij 2007, smo v strateški raziskovalni program zapisali dodatna izhodišča, na osnovi katerih bomo znotraj tehnološke platforme oblikovali prioritetne razvojne teme. 
V ponedeljek, 25. junija 2007, so v Evropskem parlamentu potrdili končni strateški raziskovalni program TP 'Plants for the Future'. Glavne poudarke uradnega dokumenta evropske platforme bomo kmalu predstavili tudi na naših spletnih straneh in o njih širše spregovorili na oktobrski nacionalni delavnici.

Dosedanja promocija tehnološke platforme
- Predstavitev nacionalne platforme 'Rastline za prihodnost' na znanstveni konferenci: 4. slovenski simpozij o rastlinski biologiji z mednarodno udeležbo, ki je potekal v Ljubljani od 12. - 15. septembra 2006
(http://www.plantslo.org/Kongres/Kongres.php): AbstraktTP-4.DRFS.
- Predstavitev nacionalne platforme 'Rastline za prihodnost' na znanstveni konferenci: 4. kongres Slovenskega genetskega društva in 2. srečanje slovenskega društva za humano genetiko z mednarodno udeležbo, ki je potekal od 28. septembra - 1. oktobra 2006 v Ljubljani (http://www.sgd.si/sl/Genetika/): AbstraktTP-4.genetika.                                                     

BLIŽNJICE Bližnjice
www.kis.si
Plants for the future
EPSO
EuropaBio
European Commission
NOVICE Novice
Oktober 2007
Nacionalna delavnica TP “Rastline za prihodnost” na
Kmetijskem inšitutu Slovenije, Hacquetova 17, 1000 Ljubljana
30.06.2007
Unichem d.o.o.: novi član TP 'Rastline za prihodnost'
25.06.2007
V EP potrjen končni strateški raziskovalni program TP 'Plants for the Future'
28.10. - 01.10.2006
4. kongres SGD
12.09. - 15.09.2006
4. kongres DRFS